סוג מדפסת
אלחוטי
יצרן
קישוריות
צבע/שחור לבן
טכנולוגיית הדפסה